Privacyverklaring Groepsaccommodatie Klein Drenthe

Groepsaccommodatie Klein Drenthe respecteert de privacy van alle gebruikers van deze website groepsaccommodatiekleindrenthe.nl en draagt er graag zorg voor dat alle verstrekte informatie vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt behandeld.

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Groepsaccommodatie Klein Drenthe.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Groepsaccommodatie Klein Drenthe kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Groepsaccommodatie Klein Drenthe, en/of omdat u deze zelf aan Groepsaccommodatie Klein Drenthe verstrekt. Groepsaccommodatie Klein Drenthe kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw bankrekeningnummer
 • Uw IP-adres (soms, zie hieronder in welke gevallen)
 • Aanvullende informatie die nodig is voor een specifieke dienst waarvan u gebruik wilt maken (zie onderstaande)

Waarom Groepsaccommodatie Klein Drenthe gegevens nodig heeft

Groepsaccommodatie Klein Drenthe verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, bijvoorbeeld om u te kunnen informeren over uw contactaanvraag of boeking.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Het afhandelen van uw betaling.
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang Groepsaccommodatie Klein Drenthe gegevens bewaart

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om ons werk voor u te kunnen doen of om het voort te zetten na een pauze. Groepsaccommodatie Klein Drenthe zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst tot stand komt.

Delen met anderen

Groepsaccommodatie Klein Drenthe zal uw gegevens nimmer aan derden verkopen en verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Verwerkersovereenkomst

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van Groepsaccommodatie Klein Drenthe, sluit Groepsaccommodatie Klein Drenthe een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Groepsaccommodatie Klein Drenthe blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Groepsaccommodatie Klein Drenthe worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Groepsaccommodatie Klein Drenthe gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Groepsaccommodatie Klein Drenthe maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, zonder het adres van uw computer (het IP-adres wordt geanonimiseerd), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om daarover te rapporteren aan Groepsaccommodatie Klein Drenthe.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Groepsaccommodatie Klein Drenthe heeft hier geen invloed op. Groepsaccommodatie Klein Drenthe heeft Google geen toestemming gegeven om via Groepsaccommodatie Klein Drenthe verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@groepsaccommodatiekleindrenthe.nl. In sommige gevallen vraagt Groepsaccommodatie Klein Drenthe hiervoor om uw legitimatie, ter bescherming van uw privacy. Groepsaccommodatie Klein Drenthe zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Groepsaccommodatie Klein Drenthe neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Groepsaccommodatie Klein Drenthe maakt gebruik van een SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Groepsaccommodatie Klein Drenthe verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Groepsaccommodatie Klein Drenthe op.

Groepsaccommodatie Klein Drenthe is als volgt te bereiken:

Telefoon: +31 (0)591 564 090
E-mailadres: info@groepsaccommodatiekleindrenthe.nl
Website: groepsaccommodatiekleindrenthe.nl
Adres: Schoolstraat 18, 7845 TEĀ  Holsloot
KvK: 04059008
BTW nummer: 8080.96.643.B01

Wijzigen van deze privacyverklaring

Groepsaccommodatie Klein Drenthe mag de inhoud van deze Privacyverklaring wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende. Deze pagina is voor het laatst aangepast op 20 juni 2018.